Dette er oss

Marie Grimstad 

Diakon 

Jobber i Blaker, Sørum, og Frogner menigheter i Lillestrøm kommune. Initiativtaker til tilbudet og er med i arbeidsgruppen for tiltaket

   Marianne Kraft Muri

Diakon

Jobber i Ullensaker menighet i Ullensaker kommune. Initiativtaker arbeidsgruppen for tiltaket og er med i arbeidsgruppen for tiltaket. 

Vegar Berntsen

Diakon

Jobber i menighetene i Eidsvoll og Hurdal kommune. Er med i arbeidsgruppen for dette tiltaket. 

Randi M. Vilberg

Soknediakon

Jobber i menighetene i Nittedal kommune. 

Svein Arne Bergli

Diakon

Jobber i menighetene i Nannestad kommune.

Berit Movik Lo

Bydiakon

Jobber i Lillestrøm by, i Lillestrøm kommune. .

Therese Skaug

Diakon

Jobber i kirkene i Nes kommune.Ragne Øybekk Sande

Ungdomsdiakon

Jobber i kirkene i Ullensaker.  

Karin Kverneland Oyenuga

Diakon

Jobber i menighetene i Rælingen kommune. Er med i arbeidsgruppen for tiltaket. 

Christina Eikrem

Diakon

Jobber i Fjellhamar menighet i Lørenskog kommune. 

Kontakt oss i dag