Tid for samtale

 

Vi som er diakoner vil gjennom dette tilbudet signalisere at vi har tid for samtaler og ser dette som en av våre viktigste oppgaver. I de flestes liv dukker det opp situasjoner der det vil være tid for samtale,tid for å stoppe opp og få litt hjelp fra andre inn i det som er vanskelig. Da kan du kontakte oss om du ønsker det.
Hvem kan kontakte oss?

 

Dette er tilbud for alle som bor på Romerike, enten du er medlem i kirken eller ikke. Enten du er ungdom eller eldre er du like velkommen. Er du i et akutt behov for samtale kan du kontakte Kirkens sos, hele døgnet på tlf 22 40 00 40. De kan også kontaktes på internettsiden sin. Trykk her. Vi kan bare ta imot avtalte samtaler.


Om du er opptatt av de store spørsmål i livet er det ting vi gjerne snakker om. Her har vi spesialkompetanse som diakoner. Venter du på behandling i forhold til psykiske utfordringer, kan vi kanskje hjelpe deg mens du venter. Vi kan også være et supplement til behandling hvis du har behov for det og vi tror vi kan være til hjelp.Hvordan fungerer denne tjenesten?

 

Du kontakter oss på vår mailadresse der du skriver navn, alder, bosted, e-post adresse og mobilnummer, samt litt kort om hvorfor du ønsker samtaler.

Vi som mottar din e-post henviser deg videre til en av diakonene som har mulighet til å ta deg imot.

Vi blir enige med deg om samtalene skal foregå ansikt til ansikt, digitalt eller via telefon. Diakonen du blir tildelt vil da ringe deg opp snarest mulig for å gjøre en avtale. Vi kontakter deg innen ca en uke etter henvendelsen. Avtale om samtale kan ta noe mer tid. Du kan også kontakte diakonen i din geografiske menighet direkte om du ønsker det.


Samtaler med oss er kostnadsfritt og vi som yrkesgruppe har taushetsplikt. Du behøver ingen henvisning fra lege. 


Vi håper på å høre fra deg!!