Vår dør er alltid åpen

Har vi tid til å prate med deg?


 

Ja, samtaler er noe av det vi prioriterer høyest. Vi vet av erfaring hvor mye det betyr å ha noen å snakke fortrolig med utenfor familie og bekjentskapskrets, spesielt når det røyner på.


Vi kan tilby deg samtaler og følge deg gjennom prosesser, enten det gjelder sorg, sykdom, relasjonsproblemer, veivalg, tro, klimaangst eller andre ting.


Det vil variere hvor lenge du må vente for å få en avtale, men generelt er det ikke veldig lang ventetid hos oss, og fordelen er at du kan ta direkte kontakt med oss, uten henvisning fra noen andre.