Trenger du noen å snakke med? 

Da har du kommet på rett sted!

Vi er tilgengelige for deg


Den Norske Kirke har en lang tradisjon for å drive omsorgsarbeid. På fagspråket heter det diakoni eller diakonalt arbeid. I mange menigheter er det ansatt diakoner og de er ledere for kirkens omsorgsarbeid. 


I pandemien gikk flere diakoner på Romerike sammen for å promotere samtaletilbudet som kirkens omsorgsarbeid tilbyr og konseptet "Tid for samtale" er et direkte resultat av dette. 


Behovet for samtaler har alltid vært der, men når tiden vi lever i blir utfordrende og mye uforutsett skjer så øker også behovet for noen å snakke med. Vi ønsker å gjøre vår samtaletjeneste kjent, slik at flest mulig skal få hjelp.


Diakoner er profesjonelle samtalepartnere med tid, omsorg og taushetsplikt. Du trenger ingen henvisning og det er kostnadsfritt. Les gjerne mer om oss og tilbudet vårt på denne nettsiden. Vi hører gjerne fra deg!


Har vi tid for deg?


Ja, samtaler er noe av det vi prioriterer høyest. Vi vet av erfaring hvor mye det betyr å ha noen å snakke fortrolig med utenfor familie og bekjentskapskrets, spesielt når det røyner på.


Vi kan tilby deg samtaler og følge deg gjennom prosesser, enten det gjelder sorg, sykdom, relasjonsproblemer, veivalg, tro, klimaangst eller andre ting.


Det vil variere hvor lenge du må vente for å få en avtale, men generelt er det ikke veldig lang ventetid hos oss, og fordelen er at du kan ta direkte kontakt med oss, uten henvisning fra noen andre.

Om tiltaket

-Tid for samtale


Vi som er diakoner vil gjennom dette tilbudet signalisere at vi har tid for samtaler og ser dette som en av våre viktigste oppgaver. I de flestes liv dukker det opp situasjoner der det vil være tid for samtale,tid for å stoppe opp og få litt hjelp fra andre inn i det som er vanskelig. Da kan du kontakte oss om du ønsker det.Hvem kan kontakte oss?


Dette er tilbud for alle som bor på Romerike og i Follo, enten du er medlem i kirken eller ikke. Enten du er ungdom eller eldre er du like velkommen. Er du i et akutt behov for samtale kan du kontakte Kirkens sos, hele døgnet på tlf 22 40 00 40. De kan også kontaktes på internettsiden sin. Trykk her.Vi kan bare ta imot avtalte samtaler.


Om du er opptatt av de store spørsmål i livet er det ting vi gjerne snakker om. Her har vi spesialkompetanse som diakoner. Venter du på behandling i forhold til psykiske utfordringer, kan vi kanskje hjelpe deg mens du venter. Vi kan også være et supplement til behandling hvis du har behov for det og vi tror vi kan være til hjelp.


Hvordan fungerer denne tjenesten?


Du kontakter oss på vår mailadresse der du skriver navn, alder, bosted, e-post adresse og mobilnummer, samt litt kort om hvorfor du ønsker samtaler.

Vi som mottar din e-post henviser deg videre til en av diakonene som har mulighet til å ta deg imot.

Vi blir enige med deg om samtalene skal foregå ansikt til ansikt, digitalt eller via telefon. Diakonen du blir tildelt vil da ringe deg opp snarest mulig for å gjøre en avtale. Vi kontakter deg innen ca en uke etter henvendelsen. Avtale om samtale kan ta noe mer tid. Du kan også kontakte diakonen i din geografiske menighet direkte om du ønsker det.


Samtaler med oss er kostnadsfritt og vi som yrkesgruppe har taushetsplikt. Du behøver ingen henvisning fra lege.


Vi håper på å høre fra deg!!skryt -dame59 (2)
samtale.mann.høst
livreddendevår
dame-våg
sorg.benk
Håpet2
Sorg.nattogdag