Dette er oss i Follo

Unni Merethe Weydahl Langen

Diakon 

Jobber i menighetene i Kråkstad og Ski

(Nordre Follo kommune)

Atle Eikeland

Prostidiakon

Jobber i Søndre Follo prosti

(Frogn, Nesodden, Vestby

og Ås kommuner)

                Marie Skjørli

Ungdomsdiakon

Jobber i menighetene i Kråkstad og Ski (Nordre Follo kommune)

Ingunn Trageton Ileby

Soknediakon

Jobber i menighetene

i Greverud, Kolbotn og Oppegård (Nordre Follo kommune)

            Helena Tomter

Diakonimedarbeider

Jobber i menighetene i Drøbak og Frogn (Frogn kommune)

Elisabeth Nilsen Rotevatn

Ungdomsdiakon

Jobber i menighetene i

Greverud, Kolbotn og Oppegård (Nordre Follo kommune)

Halvor Bekken Aschim-Teigum

Ungdomsdiakon

Jobber i menighetene i Kroer, Nordby og Ås (Ås kommune)